หมากเม่า มะเม่า เม่า ล้วนแต่เป็นชื่อเรียก พืชที่อยู่ในสกุลเม่า (Antidesma) ซึ่งมีหลากหลายชนิด Species) นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นชนิดของมะเม่า อย่างไรก็ตามคำว่า “เม่า” ยังเป็นชื่อเรียกแมลงเม่า ซึ่งเป็นชื่อเรียกตรงกันและมักจะสับสนระหว่างความหมายของคำ ๆ นี้หากไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมและอาจจะเข้าใจไปถึงการนำแมลงเม่ามาทำไวน์หรือผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่ทำจากมะเม่า สำหรับ “หมากเม่า ” เป็นชื่อเรียกท้องถิ่นของตะวันออกเฉียงเหนือ คำว่า “หมาก” หมายถึงผลนั่นเอง ผลจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ปัจจุบันเป็นคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร) พบว่ามะเม่าสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลผลิตภัณฑ์ได้หลากชนิด เช่น ไวน์เม่า น้ำเม่าแท้ (pure juice) น้ำเม่าชนิดสคว๊อท (maosquash)น้ำเม่าพร้อมดื่ม แยมเม่า และ เม่ากวน เป็นต้น

(http://gotoknow.org/blog.markmao) เป็นอีกสื่อหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหมากเม่าเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย ตลอดจนบทความเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ ตามความเป็นจริง เป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในทางที่สร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้บุกเบิกและพัฒนาหมากเม่าตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน และได้เผ้าสังเกตุติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับหมากเม่ามีมากขึ้นทั้งทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพาะปลูก พันธุ์ ตลอดจนการวิจัยที่ขยายขอบเขตไปสู่เรื่องของยารักษาโรค และผลิตเสริมสุขภาพ อย่างไรก็ตามข้อมูลโฆษณาเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการค้าในทางมิชอบยังคงปรากฏให้เห็นเป็นระยะ ๆ ตามสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเข้าข่ายหลอกลวง และโฆษณาชวนเชื่ที่มีมากขึ้นเช่นกัน เช่น การโฆษณาเรื่องการเจริญเติบโตของหมากเม่าที่เร็วเกินจริง การให้ผลผลิตและราคาผลผลิตสูงเกินจริง การแอบอ้างเป็นพันธุ์ไม้มาจากต่างประเทศ เปลี่ยนชื่อให้เป็นพืช ตระกูล สกุล ชนิดหรือพันธุ์อื่น โดยไม่มีการอ้างอิงถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนการสมอ้างเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนได้ประสบพบเห็นกับตัวเองทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์ การพูดคุยกับเกษตรกรที่สนใจ เพื่อนนักวิจัย และจากอินเตอร์เน็ท ซึ่งผู้อ่านสามารถติดตามได้ในส่วนของข้อคำถามและตอบปัญหา
 
ที่มา
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s